Oeps! De website is op dit moment in onderhoud.
Welkom

Welkom op de website van De Glazenkeet 2018

DE GLAZEN KEET HEEFT ALS DOEL GELD IN TE ZAMELEN VOOR DE MINDERBEDEELDEN IN HEEMSKERK. HET INGEZAMELDE GELD WORDT GEBRUIKT OM DEZE MENSEN, JONG, OUD, GEZINNEN MAAR OOK ALLEENSTAANDEN TE VOORZIEN VAN CADEAUBONNEN WAARMEE ZE BIJ DE LOKALE SUPERMARKT PRODUCTEN KUNNEN KOPEN DIE BIJDRAGEN AAN EEN ONBEZORGDE KERST.